Muzlov čp. 37, číslo parcely 50, Vila

  • 1929 – Wasser Josef
  • 1945 – Pochvalovský Antonín, Pochvalovská Anežka / zrušeno
  • 1950 – Vodárny a lázně
  • 1955 – Československý stát – Zásobování vodou a kanalizace
  • 1961 – Vodohospodářská správa města Brna

Související obrázky: