Česká Dlouhá – čp. 1, číslo parcely 44

 • 1873 – Josef Krautner, Emilia Krautner
 • 1898 – Marie Mladek
 • Ludwik Kreuter
 • Cecilie Ďinda
 • Julie Gaigg
 • Anna Ďinda
 • Julius Ďinda
 • Štefan Ďinda
 • Anna Ďinda
 • 1898 – Johan Turetschek, Cecilie Turetschek
 • 1903 – Cecilie Turetschek
 • 1912 – Marie Wasser
 • 1950 – Vodárny, lázně a rekreace Města Brna
 • 1955 – Československý stát – Zásobování vodou a kanalizace
 • 1961 – Vodohospodářská správa města Brna

Související obrázky: