Česká Dlouhá – čp. 3, číslo parcely 42 Angrův mlýn

  • 1861 – Johan Angermüller, Veronika Angermüller
  • 1878 – Moritz Angermüller, Rosalia Angermüller
  • 1906 – Marie Klenar
  • 1907 – Městský majetek Brna
  • 1950 – Vodárny, lázně a rekreace Města Brna
  • 1955 – Československý stát – Zásobování vodou a kanalizace
  • 1961 – Vodohospodářská správa města Brna

Související obrázky: