Obyvatelé a jejich nemovitosti v České Dlouhé

Po celkem zajímavé jednoroční práci se povedlo restituovat čísla popisná i v celém katastru obce Česká Dlouhá. K tomuto se podařilo pořídit přehled majitelů nemovitostí. Zjednodušené výpisy majitelů jednotlivých nemovitostí pokračují přehlednou mapou se zákresem nemovitosti a dále s původními výpisy k nemovitosti, které byly povinně vedeny od roku 1840 do roku 1962. Všechen získaný materiál pochází z několika státních archivů, kde jména byla při zápisu úředně ověřována a záměna je zde tedy vyloučena. Víme, že neobsazené konfiskované nemovitosti po roce 1945 přecházely rovnou do vlastnictví Vodovodů a kanalizací města Brna. Konfiskované nemovitosti, které byly vykoupeny soukromými osobami po roce 1945, byly následně vykoupeny Vodárnami města Brna do roku 1950. Budovy byly plánovaně bourány na základě rozšiřování hygienického pásma pro ochranu brněnského vodovodu. Ve zbytku obce Muzlov a Dlouhá potom bourání pokračovalo v letech 1975 – 1979. K přečíslování obce Česká Dlouhá došlo v poválečném období, ale prozatím jsem nikde nedohledal poválečný zápis čísel popisných a tak známe výsledek přečíslování, pouze nahodile ze svědectví původních majitelů. Při vyhotovení seznamů a map byla obec Česká Dlouhá pro lepší srozumitelnost a přehlednost mapově rozdělena do tří částí:

Angrův dvůr

U Továrny

U Dolečků

Celkový přehled asanovaných a dnes neexistujících domů mohl vzniknout díky velké ochotě a pochopení pracovníků katastrálního úřadu ve Svitavách, Státního mapového ústavu v Praze, několikadenní práci v přepisu, s určením míst podle paracelních čísel, spolu se zákresem do map z roku 1838, které nejlépe odpovídají umístění všech nemovitostí z katastrálního výpisu. V průběhu práce se dohledal již druhý a doposud neznámý mlýn v katastru České Dlouhé s čp. 10. Nu pohráli jsme si všichni opět moc hezky a věřím, že výsledek bude dobrým pomocníkem v dohledávání dávných předků a jejich rodných domů z této oblasti, bez ohledu na období před a potom. Celá práce bude mít opět větší význam v době budoucí, kdy dochází ke skartaci těchto materiálů, a tak se časem velmi snadno přihodí, že tyto všechny záznamy prostě zcela a nadobro zmizí z tohoto světa. Z celé oblasti Banína, Muzlova a České Dlouhé zůstal v každém z katastru jeden dům. Původní správní budova vodáren – Banín čp 1, dále Wasserova vila – Muzlov čp37 a vila A.Freunda v České Dlouhé čp 55. Jakoby němý svědek dnes na vše dohlíží nově zrekonstruovaná kaplička v bývalém středu obce Muzov.

Pokud má někdo potřebu se na něco zeptat, pište prosím do kontaktního formuláře v sekci ,, Kontakt“.

Tento přehled dokonán jest ve 14 -00 hodin, dne 17.11.milostivého roku 2022.

Související obrázky: