Muzlov / Ulička čp. 34, číslo parcely 225/3

Muzlov čp. 34, číslo parcely 225/3

  • 1880 – majetek obce Muzlov
  • 1950 – Vodárny, lázně a rekreace města Brna Komunální podnik
  • 1955 – Československý stát – Zásobování vodou a kanalizace
  • 1961 – Vodohospodářská správa města Brna
  • 1977 – dům odstraněn

Sčítání obyvatel Muzlov z roku 1921 čp 34.

  • Kelnar Martin nar. 11.11.1865 – zaměstnanec školy
  • Kelnar Maria nar. 27.01.1879 – zaměstnanec školy

Související obrázky: