Muzlov – Ulička čp. 35, číslo parcely 45

  • 1927 – Svojanovský František, Svojanovská Cecílie
  • 1934 – Svojanovská Cecílie
  • 1945 – Oliva Josef, Olivová Helena
  • 1950 – Komunální podnik Vodárny, lázně, rekreace města Brna
  • 1955 – Československý stát – Zásobování vodou a kanalizace
  • 1961 – Vodohospodářská správa města Brna
  • 1966 – odstranění stavby

Související obrázky: