Muzlov – Ulička čp. 36, číslo parcely 46

  • 1927 – Strangfeld Jindřich
  • 1945 – František Dufek, Anežka Dufková
  • 1950 – Vodárny a lázně
  • 1955 – Československý stát – Zásobování vodou a kanalizace
  • 1961 – Vodohospodářská správa města Brna
  • 1967 – odstranění stavby

Související obrázky: